یکشنبه - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۰گفتمان دینی طی سه روز آتی درمدارس دامغان برگزار می شود

تعداد۱۰گفتمان دینی طی سه روز اول ودوم وسوم بهمن ماه باموضوع اقتصادمقاومتی،آسیبهای اجتماعی،سوادرسانه وانقلاب اسلامی درمدارس معلم،شهیدباقریان،نیکان،سپیده کاشانی،خدیجه کبری(س)،نیکان،کوثروسیدجعفرآقاجنانی شهردامغان باحضوراساتید برجسته آقایان جوادی نژاد،منصوریان،رجب فردی،بوغیری وزارع زاده برگزارمی شود.

مشاهده

۳گفتمان دینی روزگذشته باموضوع آسیبهای اجتماعی درمدارس دامغان برگزار شد

تعداد۳جلسه گفتمان دینی طی روزگذشته بیست ونهم دی ماه باموضوع آسیبهای اجتماعی درمدارس شهیدباقریان،خدیجه کبری(س) وحضرت فاطمه الزهرا(س)شهردامغان باحضوراستاد برجسته جناب آقای علی اکبرمنصوریان وسرکارخانم یزدانی برگزارشد.

مشاهده

۱۰گفتمان دینی باموضوع اقتصادمقاومتی،آسیبهای اجتماعی ودستاوردهای انقلاب اسلامی درمدارس دامغان برگزار می شود

تعداد۱۰گفتمان دینی طی امروزوفردا بیست ونهم وسی ام دی ماه باموضوع اقتصادمقاومتی،آسیبهای اجتماعی ودستاوردهای انقلاب اسلامی درمدارس معلم،شهیدباقریان،شهیدرضایی،فاطمه الزهرا(س)،خدیجه کبری(س)،سپیده کاشانی،نیکان وکوثرشهردامغان باحضوراساتید برجسته آقایان نجاتی،منصوریان،رجب فردی وسرکارخانم ایرانی برگزارمی شود.

مشاهده

۲گفتمان دینی باموضوع آسیبهای اجتماعی ودستاوردهای انقلاب اسلامی درمدارس دامغان برگزار شد

 تعداد۲گفتمان دینی طی دوروزگذشته بیست وچهارم وبیست وپنجم دی ماه باموضوع آسیبهای اجتماعی ودستاوردهای انقلاب اسلامی درمدارس سیدجعفرجنانی وسپیده کاشانی شهردامغان باحضوراستاد برجسته جناب آقای علی اکبرمنصوریان ودکترمحمدفدایی برگزارشد.

مشاهده

برگزاری ۵۶ جلسه گفتمان دینی درمدارس شاهرود

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شاهرود ازبرگزاری ۵۶ جلسه گفتمان دینی در مدارس شاهرود خبرداد حجت الاسلام حمید عبداللهیان با بیان این خبر افزود: این تعداد جلسات گفتمانی در ۲۰ مدرسه شاهرود و ۶ مدرسه منطقه بسطام برگزار شده است وی ابراز امیدواری کردتا پایان سال تحصیلی جاری بتوان ۷۴ جلسه گفتمانی دیگر با موضوعات آسیب های اجتماعی، مباحث دینی …

مشاهده

اولین جلسه گفتمان دینی در دبیرستان پسرانه شهید منتظری سمنان

اولین جلسه گفتمان دینی با موضوع حمایت از کالای ایرانی در دبیرستان پسرانه شهید منتظری سمنان برگزار شد این جلسه ۲۷ آذر با حضور ۲۵ نفر از پسران برگزار و حجت الاسلام خدری نیا  در خصوص موضوع صحبت و در پایان به سوالات دانش اموزان پاسخ داد

مشاهده

دومین جلسه گفتمان دینی در دبیرستان پسرانه شریعتی سمنان

دومین جلسه گفتمان دینی با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی  در دبیرستان پسرانه شریعتی سمنان برگزار شد این جلسه ۲۵ آذر با حضور ۲۵ نفر از پسران برگزار و حجت الاسلام خرمیان  در خصوص موضوع صحبت و در پایان به سوالات دانش اموزان پاسخ داد

مشاهده

دومین جلسه گفتمان دینی در دبیرستان پسرانه سینا سمنان

دومین جلسه گفتمان دینی با موضوع دین و زندگی در دبیرستان پسرانه سینا سمنان برگزار شد این جلسه ۲۸ آذر با حضور ۲۵ نفر از پسران برگزار و حجت الاسلام غلامرضا عبدوس  در خصوص موضوع صحبت و در پایان به سوالات دانش اموزان پاسخ داد

مشاهده

سومین جلسه گفتمان دینی در دبیرستان دخترانه نخبگان سمنان

سومین جلسه گفتمان دینی با موضوع سواد رسانه ای  در دبیرستان دخترانه نخبگان سمنان برگزار شد این جلسه ۲۷ آذر با حضور ۲۵ نفر از دختران برگزار و خانم رفیعیان در خصوص موضوع صحبت و در پایان به سوالات دانش اموزان پاسخ داد

مشاهده

سومین جلسه گفتمان دینی در دبیرستان دخترانه سادات شریعت پناهی سمنان

سومین جلسه گفتمان دینی با موضوع سواد رسانه ای  در دبیرستان دخترانه سادات شریعت پناهی سمنان برگزار شد این جلسه ۲۷ آذر با حضور ۲۵ نفر از دختران برگزار و خانم رفیعیان در خصوص موضوع صحبت و در پایان به سوالات دانش اموزان پاسخ داد

مشاهده

دومین جلسه گفتمان دینی در دبیرستان دخترانه ۱۲ فروردین سمنان

دومین جلسه گفتمان دینی با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دبیرستان دخترانه ۱۲ فروردین سمنان برگزار شد این جلسه ۲۵ آذر با حضور ۲۵ نفر از دختران برگزار و خانم ارده در خصوص موضوع صحبت و در پایان به سوالات دانش اموزان پاسخ داد

مشاهده